Cập nhật Tiền Mùa Giải 2021 LMHT 10.23: Thay đổi về Trang bị - Phần 3

12/11/2020

Thay Đổi Cân Bằng Trang Bị

Dưới đây là những trang bị không có quá nhiều thay đổi về mặt cơ chế mà chỉ là những thay đổi về mặt chỉ số. Cùng với các trang bị Huyền Thoại khác, hãy nhớ rằng nội tại Thần Thoại giúp tăng chỉ số cho các trang bị khác, nên nhìn chung chỉ số của các trang bị này sẽ bị giảm một chút bởi lượng chỉ số cộng thêm đó.

Trang Bị Hỗ Trợ

HUYỀN THOẠITrang Bị Hỗ Trợ Hoàn Chỉnh cũng được tính là Huyền Thoại

Đại Bác Liên Thanh

GIÁ2600 vàng ⇒ 2700 vàng

TỐC ĐỘ ĐÁNH30% ⇒ 35%

TỈ LỆ CHÍ MẠNG 20%⇒ 20%

Phong Thần Kiếm

GIÁ3200 vàng ⇒ 2700 vàng

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH50 ⇒ 40

TỐC ĐỘ ĐÁNH30% ⇒ 35%

TỈ LỆ CHÍ MẠNG 20%⇒ 20%

Đao Thủy Ngân

GIÁ3400 vàng ⇒ 2900 vàng

CÔNG THỨCKhăn Giải Thuật + Huyết Trượng + Cuốc Chim + 325 vàng ⇒ Khăn Giải Thuật + Áo Choàng Tím + Cuốc chim + 125 vàng

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH50 ⇒ 30

KHÁNG PHÉP35 ⇒ 30

MỚITỈ LỆ CHÍ MẠNG 20%

LOẠI BỎHÚT MÁU10% ⇒ 0%

GIẢI THUẬTLoại bỏ tất cả các hiệu ứng khống chế ⇒ Loại bỏ tất cả các hiệu ứng khống chế trừ hất tung (không thay đổi, chỉ mô tả rõ hơn thôi). Không thể sử dụng khi đang bị Hất Tung.

Cuồng Cung Runaan

GIÁ2600 vàng ⇒ 3400 vàng

CÔNG THỨCSong Kiếm + Dao Găm + Dao găm + 600g ⇒ Cuốc Chim + Song kiếm + Dao găm + 1025 vàng

MỚISỨC MẠNH CÔNG KÍCH25

TỈ LỆ CHÍ MẠNG 20%⇒ 20%

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN 7%⇒ 7%

SÁT THƯƠNG TIA ĐẠN40% tổng sức mạnh công kích ⇒ 40-70% tổng sức mạnh công kích (cấp độ ≤10-18)

Trượng Pha Lê

GIÁ2600 vàng ⇒ 3000 vàng

CÔNG THỨCGậy Bùng Nổ + Sách Cũ + Hồng Ngọc + 915 vàng ⇒ Gậy Bùng Nổ + Đai Khổng Lồ + Sách Cũ + 815 vàng

SỨC MẠNH PHÉP THUẬT90

MÁU300 ⇒ 350

LÀM CHẬM20% ⇒ 30%

Nanh Nashor

GIÁ3000g (không đổi)

CÔNG THỨCKiếm Chích + Sách Quỷ + 1000 vàng ⇒ Cung Gỗ + Gậy Bùng Nổ + Sách Cũ + 715 vàng

SỨC MẠNH PHÉP THUẬT80 ⇒ 100

TỐC ĐỘ ĐÁNH50%

GIẢM HỒI CHIÊU20% ⇒ 0

SÁT THƯƠNG ĐÒN ĐÁNH15 (+0,15 SMPT) ⇒ 15 (+0,25 SMPT)

Huyết Kiếm

GIÁ3500 vàng ⇒ 3400 vàng

CÔNG THỨCKiếm B.F.+ Huyết Trượng + Kiếm Dài + 950 vàng ⇒ Kiếm B.F. + Áo Choàng Tím + Huyết Trượng + 600 vàng

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH80 ⇒ 55

MỚITỈ LỆ CHÍ MẠNG 20%

Áo Choàng Bóng Tối

GIÁ2900 vàng (không đổi)

CÔNG THỨCĐao Hung Tàn + Cuốc Chim + Hồng Ngọc + 600 vàng ⇒ Đao Hung Tàn + Kiếm Dài + Hồng Ngọc + 1050 vàng

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH55 ⇒ 50

Kiếm Ma Youmuu

GIÁ2900 vàng ⇒ 3000 vàng

CÔNG THỨCĐao Hung Tàn + Búa Chiến Caulfield + 700 vàng ⇒ Đao Hung Tàn + Cuốc Chim + 1025 vàng

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH55 ⇒ 60

LOẠI BỎGIẢM HỒI CHIÊU10% ⇒ 0

Kiếm Âm U

GIÁ2400 vàng ⇒ 2800 vàng

CÔNG THỨCĐao Hung Tàn + Kiếm Dài + Kiếm Dài + 600 vàng ⇒ Đao Hung Tàn + Búa Chiến Caulfield + 600 vàng

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH50 ⇒ 55

ĐIỂM HỒI KỸ NĂNG10% giảm hồi chiêu ⇒ 15 điểm hồi kỹ năng

Giáp Thiên Thần

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH45 ⇒ 40

GIÁP40 (không đổi)

Giáp Máu Warmog

GIÁ2850 vàng ⇒ 3000 vàng

ĐIỂM HỒI KỸ NĂNG10% giảm hồi chiêu ⇒ 10 điểm hồi kỹ năng

TRÁI TIM WARMOG2.5% máu tối đa mỗi giây ⇒ 5% máu tối đa mỗi giây

Giáp Tâm Linh

GIÁ2800 vàng ⇒ 2900 vàng

KHÁNG PHÉP55 ⇒ 40

ĐIỂM HỒI KỸ NĂNG10% giảm hồi chiêu ⇒ 10 điểm hồi kỹ năng

NGUỒN SỐNG BẤT TẬN30% ⇒ Tăng hiệu quả lá chắn và hồi máu thêm 25%

Giáp Liệt Sĩ

GIÁ2900 vàng (không đổi)

CÔNG THỨCGiáp Lưới + Đai Khổng Lồ + 1100 vàng ⇒ Đai Thanh Thoát + Hồng Ngọc + Giáp Lưới + 900 vàng

MÁU425 ⇒ 475

GIÁP60 ⇒ 40

MỚITỐC ĐỘ DI CHUYỂN 5%

Lư Hương Sôi Sục

GIÁ2300 vàng (không đổi)

CÔNG THỨCDị Vật Tai Ương + Linh Hồn Lạc Lõng + 650 vàng ⇒ Dị Vật Tai Ương + Gậy Bùng Nổ + 650 vàng

LOẠI BỎGIẢM HỒI CHIÊU10% ⇒ 0

LOẠI BỎTỐC ĐỘ DI CHUYỂN 0%⇒ 0

NĂNG LƯỢNG HỒI PHỤC CƠ BẢN50% ⇒ 100%

Dây Chuyền Chuộc Tội

GIÁ2100 vàng ⇒ 2300 vàng

CÔNG THỨCVòng Tay Pha Lê + Dị Vật Tai Ương + 650 vàng ⇒ Hỏa Ngọc + Dị Vật Tai Ương + 700 vàng

SỨC MẠNH LÁ CHẮN & HỒI MÁU10% ⇒ 20%

ĐIỂM HỒI KỸ NĂNG10% CDR ⇒ 15 điểm hồi kỹ năng

LOẠI BỎHỒI PHỤC MÁU CƠ BẢN50% ⇒ 0

HỒI NĂNG LƯỢNG CƠ BẢN 100%⇒ 100%

PHÁN QUYẾT (KÍCH HOẠT)Không còn gây sát thương lên lính hoặc tăng gấp 3 hiệu quả từ Tăng Hồi Máu và Lá Chắn

Chuông Bảo Hộ Mikael

TÊNHòm Bảo Hộ Mikael ⇒ Chuông Bảo Hộ Mikael

GIÁ2100 vàng ⇒ 2300 vàng

CÔNG THỨCCốc Hài Hòa + Dị Vật Tai Ương + 500 vàng ⇒ Dị Vật Tai Ương + Áo Choàng Tím + 600 vàng

KHÁNG PHÉP40 ⇒ 50

ĐIỂM HỒI KỸ NĂNG10% CDR ⇒ 15 điểm hồi kỹ năng

GIẢI THUẬT TẬP TRUNGXóa bỏ mọi hiệu ứng làm chậm, trói, choáng, hôn gió, mù, câm lặng, khiêu khích, hoảng sợ trên mục tiêu đồng minh và cho miễn nhiễm làm chậm trong 2 giây (120 giây hồi chiêu) ⇒ Xóa mọi hiệu ứng khống chế (trừ Hất Tung và Áp Chế) trên đồng minh và hồi phục 100-200 (cấp đồng minh 1-18) máu (120 giây hồi chiêu)

LOẠI BỎHÀI HÒAKhông còn nhận thêm hồi phục máu theo hồi phục năng lượng

Sách Chiêu Hồn Mejai

GIÁ1400 vàng ⇒ 1600 vàng

LOẠI BỎNĂNG LƯỢNG200 ⇒ 0

MỚIMÁU100

Đồng Hồ Cát Zhonya

GIÁ2900 vàng ⇒ 2500 vàng

SỨC MẠNH PHÉP THUẬT75 ⇒ 65

ĐIỂM HỒI KỸ NĂNG10% giảm hồi chiêu ⇒ 10 điểm hồi kỹ năng

Dây Chuyền Chữ Thập

GIÁ3000 vàng ⇒ 2500 vàng

CÔNG THỨCSách Quỷ + Áo Vải + Gậy Bùng Nổ + 800 vàng ⇒ Sách Quỷ + Dây Chuyền Sự Sống + 400 vàng

SỨC MẠNH PHÉP THUẬT75 ⇒ 65

KHÁNG PHÉP60 ⇒ 45

ĐIỂM HỒI KỸ NĂNG10% giảm hồi chiêu ⇒ 10 điểm hồi kỹ năng

Trang Bị Đi Rừng & Rừng

Chúng tôi muốn người đi rừng giờ đây cũng được tiếp cận với hệ thống trang bị mới thay vì cứ phải bị trói buộc vào những món đồ lặp đi lặp lại mỗi trận, đặc biệt là khi trang bị Thần Thoại giờ đây khiến món đồ đầu tiên bạn lên sẽ cực kì quan trọng. Vì vậy, chúng tôi sẽ áp dụng cập nhật đối với các trang bị hỗ trợ từ năm ngoái vào các tướng đi rừng trong năm nay, cho phép họ nâng cấp Trừng Phạt mà không phải tốn tiền. Điều này giúp họ có thể hướng đến các trang bị Thần Thoại ngay từ ban đầu như 4 vị trí còn lại.

Ngoài ra, những bãi quái rừng cũng được chỉnh sửa đôi chút trong mùa mới này, và chúng tôi cũng đưa chúng vào ngay bên dưới để những người đi rừng có thể nắm luôn thông tin. Nếu bạn cảm thấy khó hiểu hơn, thì... xin lỗi nha. Còn nếu cảm thấy tiện thì không có gì đâu, trách nhiệm của chúng tôi mà.

Dao Găm Băng Giá

 

Bạn có thể gọi nó là dao xanh.

GIÁ350 vàng

HÚT MÁU TOÀN DIỆN LÊN QUÁI12%

NANH & VUỐTGây sát thương lên quái đốt chúng, gây 60 (+10% SMPT)(+2% máu cộng thêm)(+5% SMCK cộng thêm) sát thương phép trong 5 giây

TÊ TÁITrừng Phạt 5 lần tiêu thụ trang bị này nâng cấp Trừng Phạt thành Trừng Phạt Tê Tái

THỢ SĂNGiết quái to cho thêm kinh nghiệm

NGƯỜI BĂNG RỪNGHồi phục 8-18 năng lượng (cấp độ 1-18) mỗi giây khi ở trong rừng hoặc trên sông

Trừng Phạt Tê Tái

LÊN TƯỚNGKhi sử dụng Trừng Phạt Tê Tái lên tướng, gây 20-156 sát thương chuẩn và đánh cắp 20% tốc độ di chuyển trong 2 giây

Dao Găm Nham Thạch

 

Bạn có thể gọi nó là dao đỏ. Trừng Phạt Thách Thức cũng có được sửa nhẹ để rõ ràng trực quan hơn.

GIÁ350 vàng

HÚT MÁU TOÀN DIỆN LÊN QUÁI12%

NANH & VUỐTGây sát thương lên quái đốt chúng, gây 60 (+10% SMPT)(+2% máu cộng thêm)(+5% SMCK cộng thêm) sát thương phép trong 5 giây

THÁCH THỨCTrừng Phạt 5 lần tiêu thụ trang bị này nâng cấp Trừng Phạt thành Trừng Phạt Thách Thức

THỢ SĂNGiết quái to cho thêm kinh nghiệm

NGƯỜI BĂNG RỪNGHồi phục 8-18 năng lượng (cấp độ 1-18) mỗi giây khi ở trong rừng hoặc trên sông

Trừng Phạt Thách Thức

LÊN TƯỚNGKhi trừng phạt tướng, Trừng Phạt Thách Thức đánh dấu chúng trong 4 giây. Trong thời gian này, đòn đánh hoặc kỹ năng gây 48-125 sát thương chuẩn lên họ trong 2.5 giây (chỉ tái tạo nhưng không cộng dồn), và bạn nhận giảm 20% sát thương từ kẻ địch bị Trừng Phạt.

KỸ NĂNGKỹ năng giờ cũng sẽ kích hoạt và tái tạo hiệu ứng đốt như đòn đánh

RÕ RÀNGHiệu ứng giảm sát thương giờ sẽ có hiệu ứng hình ảnh và thể hiện lượng giảm sát thương dưới dạng chỉ số giao tranh

Chỉnh Sửa Bãi Rừng

Nhìn chung, chúng tôi muốn cải thiện tốt hơn độ đa dạng trong đường rừng và giúp các bãi quái trở nên khác biệt với nhau.

Chúng tôi cũng có chỉnh sửa loại bỏ một vài cách tối ưu hóa mang tính hàn lâm, và những luật lệ bất hợp lý trong trò chơi. Cóc và Cua được thay đổi nhằm tăng cường tính độc đáo của các bãi rừng này. Trong trường hợp của Cua Kì Cục, bạn sẽ không quá thua thiệt nếu để mất nó, bởi bạn không còn nhận được cả đồng hồi phục từ nó nữa.

Cóc Thành Tinh

KHÁNG PHÉP-(15-30) (cấp độ 1-18) ⇒ 20 mọi cấp độ

MÁU2100-3450 (cấp độ 1-11) ⇒ 1650-2460 (cấp độ 1-11)

LOẠI BỎCÓC GIẬN DỮBa đòn đánh đầu tiên của Cóc không còn được tăng tốc độ đánh hay gây thêm sát thương

MỚISÚP CÓCGiết cóc hồi lại 50 (+10 * cấp độ trung bình tướng) máu và 30 (+6 * cấp độ trung bình tướng) năng lượng, tăng lên tối đa 100% dựa trên lượng máu và năng lượng đã mất.

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH70-259 (cấp độ 1-18) ⇒ 80-253 (cấp độ 1-18)

Bùa Xanh

GIÁP10-20 (cấp độ 1-8) ⇒ 20 mọi cấp độ

KHÁNG PHÉP-(15-30) (cấp độ 1-8) ⇒ 20 mọi cấp độ

MÁU2100-3675 (cấp độ 1-11) ⇒ 1800-3150 (cấp độ 1-11)

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN180 ⇒ 275

Sói To

GIÁP10-20 (cấp độ 1-8) ⇒ 20 mọi cấp độ

MÁU1300-2275 (cấp độ 1-11) ⇒ 1200-2200 (cấp độ 1-11)

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN450 ⇒ 525

Sói Nhỏ

KHÁNG PHÉP10-20 (cấp độ 1-8) ⇒ 0 mọi cấp độ

MÁU450-788 (cấp độ 1-11) ⇒ 480-888 (cấp độ 1-11)

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN450 ⇒ 525

Chim Quỷ Biến Dị

GIÁP30-60 (cấp độ 1-8) ⇒ 20 mọi cấp độ

KHÁNG PHÉP30-60 (cấp độ 1-8) ⇒ 20 mọi cấp độ

MÁU700-1225 (cấp độ 1-11) ⇒ 800-1760 (cấp độ 1-11)

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN350 ⇒ 450

Chim Con

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN450 ⇒ 525

Bùa Đỏ

MÁU400-680 (cấp độ 1-11) ⇒ 425-723 (cấp độ 1-11)

GIÁP-(15-30) (cấp độ 1-8) ⇒ 20 mọi cấp độ

KHÁNG PHÉP10-20 (cấp độ 1-8) ⇒ 20 mọi cấp độ

MÁU2100-3675 (cấp độ 1-11) ⇒ 1800-3150 (cấp độ 1-11)

Quái Đá To

GIÁP10-20 (cấp độ 1-8) ⇒ 20 mọi cấp độ

KHÁNG PHÉP-(15-30) (cấp độ 1-8) ⇒ 20 mọi cấp độ

MÁU1250-2188 (cấp độ 1-11) ⇒ 1050-1785 (cấp độ 1-11)

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN185 ⇒ 250

Quái Đá Vừa

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN285 ⇒ 350

KINH NGHIỆM18-24.3 (cấp độ 1-9) ⇒ 10-13.5 (cấp độ 1-9)

VÀNG13 ⇒ 7

Quái Đá Nhỏ

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN335 ⇒ 400

KINH NGHIỆM13-18.9 (cấp độ 1-9) ⇒ 18-24.3 (cấp độ 1-9)

VÀNG9 ⇒ 12

MỚIRƠI VÀNGHiệu ứng vàng phù hợp với giá trị vàng và kinh nghiệm của chúng

Cua Kì Cục

GIÁP60 ⇒ 20

KHÁNG PHÉP60 ⇒ 20

MÁU1200-2560 (cấp độ 1-11) ⇒ 1000-2134 (cấp độ 1-11)

MỚIVỎ CUA LỎNG LẺOSở hữu một lá chắn 60% máu tối đa từ đầu. Lá chắn bị phá hủy khi bất động.

LOẠI BỎBỤNG DỄ TỔN THƯƠNGCua kì cục không còn mất 50 giáp và kháng phép hoặc nhận thêm 25% sát thương khi bị bất động.

LOẠI BỎSÚP CUAKết liễu Cua Kì Cục không còn hồi lại máu và năng lượng

Trang Bị Sử Thi

Sử Thi là trang bị dưới cấp Huyền Thoại: Chúng là những trang bị thành phần cho Huyền Thoại hoặc Thần Thoại, và được ghép từ các trang bị cơ bản. Chúng tôi muốn đám bảo vai trò của chúng là những viên gạch giá trị, cung cấp cho người chơi những chỉ số và hiệu ứng cần thiết để thăng tiến lên các trang bị lớn hơn.

Cũng như các trang bị Huyền Thoại, chúng tôi muốn những trang bị này có hiệu ứng rõ ràng nhằm giúp bạn có một cái nhìn chính xác khi muốn mua chúng. Các trang bị mới và được cập nhật sẽ được dồn chung lại, bởi không có quá nhiều đâu.

mới

Bó Tên Ánh Sáng

Các xạ thủ thường gặp trường hợp khó xử ở đầu trận khi chẳng có trang bị thành phần nào có cả tốc độ đánh lẫn sức mạnh công kích, và cả hai chỉ số đó đều rất cần để một xạ thủ cảm thấy thoải mái. Vì vậy, Bó Tên Ánh Sáng là một trang bị thành phần có thể nâng cấp lên các trang bị xạ thủ Thần Thoại và sở hữu cả hai loại chỉ số này. Bó Tên Ánh Sáng cũng cường hóa khả năng đánh quái, cung cấp khả năng kiểm soát đường mà mọi xạ thủ đều yêu thích nhưng không khiến khả năng giao chiến của họ bị mất cân bằng. Cuối cùng, bởi được xây dựng từ những trang bị thành phần nhỏ, nó sẽ giúp bạn tránh được tình trạng lăn cầu tuyết nếu như bị ép về khi chưa đủ tiền mua B.F

TỔNG GIÁ1300 vàng

CÔNG THỨCKiếm Dài + Dao Găm + Kiếm Dài + 300 vàng

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH30

TỐC ĐỘ ĐÁNH15%

Hiệu Ứng

CHUẨN XÁCĐòn đánh gây thêm 20 sát thương lên lính và quái

mới

Dao Phẫn Nộ

Cho các vị tướng sát thương đòn đánh nội tại chuyển hóa chí mạng từ sớm của Guinsoo, giúp họ có thể hướng đến các trang bị chí mạng từ sớm nếu cần.

TỔNG GIÁ800 vàng

CÔNG THỨCDao Găm + Dao găm + 200 vàng

TỐC ĐỘ ĐÁNH25%

Hiệu Ứng

PHẪN NỘĐòn đánh gây thêm 35 sát thương vật lý với mỗi 20% tỉ lệ chí mạng, nhưng không thể chí mạng

mới

Đá Hắc Hóa

Cung Xanh là trang bị thành phần cho xuyên giáp. Giờ cũng đã có Đá Hắc Hóa là trang bị thành phần cho xuyên kháng phép.

TỔNG GIÁ1250 vàng

CÔNG THỨCSách Cũ + 815 vàng

SỨC MẠNH PHÉP THUẬT25

XUYÊN KHÁNG PHÉP15%

mới

Trượng Ác Ma

Một trang bị dành cho những pháp sư vừa muốn gây sát thương vừa muốn hồi phục

TỔNG GIÁ1300 vàng

CÔNG THỨCHồng Ngọc + Sách Cũ + 465 vàng

MÁU150

SỨC MẠNH PHÉP THUẬT20

HÚT MÁU TOÀN DIỆN10%

Ngọc Quên Lãng

 

Cho Vết Thương Sâu từ sớm, tương tự như Gươm Đồ Tể Ngọc Quên Lãng cũng sẽ mất đi xuyên kháng phép để lấy hiệu ứng này.

TỔNG GIÁ800 vàng

CÔNG THỨCSách Cũ + 365 vàng

SỨC MẠNH PHÉP THUẬT30

NGUYỀN RỦAGây sát thương phép áp dụng 40% Vết Thương Sâu lên Tướng trong 2 giây

Giáp Tay Seeker

 

Đơn giản hóa trang bị

TỔNG GIÁ900 vàng

CÔNG THỨCGiáp Lụa + Sách Cũ + 165 vàng

SỨC MẠNH PHÉP THUẬT30

GIÁP15

CON ĐƯỜNG CỦA PHÙ THỦYGiết một đơn vị tăng 1 giáp, cộng dồn tối đa 30 lần

Máy Chuyển Pha Hextech

 

Là Súng Hextech cũ, nhưng ít bị giới hạn hơn bởi giờ có thể kích hoạt sát thương thông qua kỹ năng.

TỔNG GIÁ1050 vàng

CÔNG THỨCSách Cũ + Sách Cũ + 180 vàng

SỨC MẠNH PHÉP THUẬT40

KHỞI ĐỘNGGây sát thương lên kẻ địch gây thêm 50-125 sát thương phép (40 giây hồi chiêu)

Tàn Tích Bami

 

Trang bị cốt lõi của tướng chống chịu giờ đây sẽ tăng tiến sức mạnh tốt hơn ở đầu trận, nhưng mất đi hiệu ứng gây sát thương khi bất động.

TỔNG GIÁ1000 vàng

CÔNG THỨCHồng Ngọc + Hồng Ngọc + 200 vàng

MÁU300

HIẾN TẾGây 15 (+1% máu cộng thêm) sát thương phép mỗi giây lên kẻ địch cạnh bên (tăng thêm 50% lên lính và 100% lên quái).

mới

Đai Thanh Thoát

Chúng ta chưa từng có một trang bị thành phần có máu + tốc độ di chuyển Giờ thì có rồi đó!

TỔNG GIÁ800 vàng

CÔNG THỨCHồng Ngọc + 400 vàng

MÁU150

BAYTăng 5% tốc độ di chuyển

mới

Dây Chuyền Sự Sống

Cho bạn một lượng kháng phép tương đương với Giáp Tay Seeker để giúp bạn sống sót với những kèo đấu pháp sư khó.

TỔNG GIÁ1200 vàng

CÔNG THỨCÁo Vải + Sách Cũ + 315 vàng

SỨC MẠNH PHÉP THUẬT25

KHÁNG PHÉP25

THÍCH NGHIMỗi 60 giây, tăng 3 kháng phép (tối đa 15). Nhận sát thương phép từ tướng giảm thời gian đến lần nhận tiếp theo bằng 5% lượng sát thương nhận (ví dụ: nhận 100 sát thương phép sẽ giảm thời gian này đi 5 giây).

Giáp Cai Ngục

 

Thay đổi hiệu ứng cũ thành một hiệu ứng mạnh mẽ nhưng cũng ích kỷ hơn

TỔNG GIÁ1000 vàng

CÔNG THỨCGiáp Lụa + Giáp Lụa + 400 vàng

GIÁP40

CỨNG NHƯ ĐÁGiảm sát thương nhận vào từ đòn đánh thường bằng 0.5% máu cộng thêm, tối đa 40% sát thương cơ bản của đòn đánh đó

Búa Gỗ

 

Búa Gỗ giờ là một trang bị hồi máu giúp các đấu sĩ sống lâu hơn trong giao tranh. Nội tại của nó đã được chuyển sang một trang bị khác, Một vài dòng nữa là tới ấy mà.

TỔNG GIÁ1100 vàng

CÔNG THỨCHồng Ngọc + Kiếm Dài + 350 vàng

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH15

MÁU200

BỀN BỈSau khi gây sát thương vật lý lên tướng, hồi lại [2% cận chiến | 1% đánh xa] máu tối đa trong 6 giây

mới

Rìu Nhanh Nhẹn

Búa Gỗ cũ, với những chỉ số thiên về sát thương hơn.

TỔNG GIÁ1100 vàng

CÔNG THỨCDao Găm + Kiếm Dài + 450 vàng

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH15

TỐC ĐỘ ĐÁNH15

NHANH NHẸNTấn công một đơn vị tăng [20 với cận chiến | 10 với đánh xa] tốc độ di chuyển trong 2 giây.

Rìu Tiamat

 

Nội tại và kích hoạt của Tiamat giờ đây sẽ được tách ra và đưa vào hai trang bị khác nhau Tiamat giờ sẽ giữ lại nội tại, còn kích hoạt được đưa vào một trang bị ở ngay bên dưới.

TỔNG GIÁ1200 vàng

CÔNG THỨCCuốc Chim + 325 vàng

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH25

ĐÁNH LANĐòn đánh gây tối đa 60% sức mạnh công kích lên mục tiêu xung quanh

mới

Roi Thép Gai

Như đã nhắc đến ngay bên trên, nội tại và kích hoạt của Rìu Tiama cũ đã được phân tách ra cho hai trang bị. Roi Thép Gai sẽ kế thừa kích hoạt của Tiamat.

TỔNG GIÁ1200 vàng

CÔNG THỨCCuốc Chim + 325 vàng

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH30

BÁN NGUYỆT (KÍCH HOẠT)Gây 75% sức mạnh công kích thành sát thương phép lên kẻ địch xung quanh. Lính và quái dưới 50% máu chịu 200% sát thương (15 giây hồi chiêu, giảm bởi điểm hồi kỹ năng).

mới

Gương Thần Bandle

Lấp đầy một khoảng trống trong hệ thống khi trang bị hồi năng lượng không còn bị buộc phải dính với sức mạnh lá chắn và hồi máu.

TỔNG GIÁ1050 vàng

CÔNG THỨCBùa Tiên + Sách Cũ + 365 vàng

SỨC MẠNH PHÉP THUẬT20

ĐIỂM HỒI KỸ NĂNG10

NĂNG LƯỢNG HỒI PHỤC50%

Thay Đổi Cân Bằng Trang Bị

Cũng như các trang bị Huyền Thoại, một số trang bị Sử Thi cũng được chỉnh sửa nhẹ, dựa trên hướng xây dựng của các trang bị Huyền Thoại và Thần Thoại mới.

Song Kiếm

TỔNG GIÁ1400 vàng ⇒ 1200 vàng

TỐC ĐỘ ĐÁNH12% ⇒ 18%

TỈ LỆ CHÍ MẠNG 15%⇒ 15%

Gươm Đồ Tể

THỜI GIAN VẾT THƯƠNG SÂU3 giây ⇒ 2 giây

Thủy Kiếm

TỔNG GIÁ1050 vàng ⇒ 700 vàng

CÔNG THỨCLam Ngọc + 700 vàng ⇒ 700 vàng

LOẠI BỎNĂNG LƯỢNG250 ⇒ 0

LOẠI BỎGIẢM HỒI CHIÊU10% ⇒ 0

Đai Khổng Lồ

TỔNG GIÁ1000 vàng ⇒ 900 vàng

MÁU380 ⇒ 350

Áo Choàng Tím

TỔNG GIÁ720 vàng ⇒ 900 vàng

KHÁNG PHÉP40 ⇒ 50

Áo Choàng Ám Ảnh

TỔNG GIÁ1200 vàng ⇒ 1250 vàng

Khiên Quân Đoàn

TỔNG GIÁ1100 vàng ⇒ 1500 vàng

ĐIỂM HỒI KỸ NĂNG10

Khăn Giải Thuật

GIẢI THUẬTLoại bỏ tất cả các hiệu ứng khống chế ⇒ Loại bỏ tất cả các hiệu ứng khống chế trừ hất tung (không thay đổi, chỉ mô tả rõ hơn thôi). Không thể sử dụng khi đang bị Hất Tung.

Dị Vật Tai Ương

CÔNG THỨCBùa Tiên + Bùa Tiên + 550 vàng ⇒ Bùa Tiên + 550 vàng (tổng giá không đổi)

SỨC MẠNH HỒI MÁU & LÁ CHẮN5% ⇒ 10%

LOẠI BỎGIẢM HỒI CHIÊU10% ⇒ 0%

Trang Bị Khởi Đầu, Hỗ Trợ, và Cơ Bản

Cuối cùng là các trang bị khởi đầu, hỗ trợ, và cơ bản. Đây là những trang bị không có thành phần.

Nước Mắt Nữ Thần

 

Nước Mắt Nữ Thần giờ sẽ là một trang bị khởi đầu dành cho các pháp sư liều lĩnh muốn tăng tiến sức mạnh từ sớm. Cơ chế cộng dồn cũng được thay đổi để tránh trường hợp sử dụng chiêu thức bừa bãi và khuyến khích trao đổi.

TỔNG GIÁ400 vàng

NĂNG LƯỢNG150

TẬP TRUNGĐòn đánh gây thêm 5 sát thương lên lính

CỘNG DỒN NĂNG LƯỢNGTấn công một mục tiêu bằng kỹ năng tiêu hao một cộng dồn và tăng 3 năng lượng. Năng Lượng cộng thêm gấp đôi nếu mục tiêu là tướng. Nhận một cộng dồn năng lượng mỗi 8 giây (tối đa 4).

Phong Ấn Hắc Ám

 

Phong Ấn giờ sẽ là một lựa chọn tốt hơn cho những tướng không cần năng lượng, và giải phóng nó khỏi trói buộc với bình thuốc.

SỨC MẠNH PHÉP THUẬT15

MÁU40

LIỀU HOẶC CHẾTHỗ trợ hạ gục cho 1 cộng dồn, hạ gục cho 2 cộng dồn Vinh Quang, tối đa 10. Mất 4 cộng dồn khi chết.

VINH QUANGTăng 5 sức mạnh phép thuật mỗi cộng dồn Vinh Quang.

Kiếm Doran

 

Mở rộng lượng tướng có thể sử dụng được trang bị này, bao gồm các tướng sử dụng nhiều chiêu thức hoặc sát thương hỗn hợp

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH8

MÁU80

DÀY DẶN TRẬN MẠCCho 2.5 Hút Máu Toàn Phần

Nhẫn Doran

 

Nhẫn Doran giờ có thể được sử dụng bởi tướng không có năng lượng, và mang đến bài kiểm tra last-hit hồi xưa.

SỨC MẠNH PHÉP THUẬT15

MÁU70

HỒI NĂNG LƯỢNGGiết lính hồi 6 năng lượng. Năng lượng hồi phụ trội (hoặc tướng không năng lượng) sẽ được chuyển hóa thành hồi máu với tỉ lệ 50%.

Thay Đổi Cân Bằng Trang Bị

Áo Choàng Tím

TỔNG GIÁ800 vàng ⇒ 600 vàng

TỈ LỆ CHÍ MẠNG 15%⇒ 15%

Bùa Tiên

TỔNG GIÁ125 vàng ⇒ 250 vàng

HỒI NĂNG LƯỢNG25% ⇒ 50%

Thay Đổi Cân Bằng Trang Bị Hỗ Trợ

Để đảm bảo rằng các tướng hỗ trợ cũng được tăng tiến sức mạnh như các vị trí khác nhờ Thần Thoại, chúng tôi sẽ tính trang bị hỗ trợ được nâng cấp tối đa là trang bị Huyền Thoại, nhưng sẽ giảm chỉ số của chúng lại khiến chúng không trở nên quá mạnh. Hiệu ứng Chiến Lợi Phẩm và Hiến Tế cũng được tăng sức mạnh để giúp các trang bị Thần Thoại được đến gần hơn với mọi người mọi nhà.

HUYỀN THOẠITrang Bị Hỗ Trợ Hoàn Chỉnh cũng được tính là Huyền Thoại

CHIẾN LỢI PHẨMNhận một cộng dồn mỗi 45 giây ⇒ 35 giây

HIẾN TẾ15 vàng mỗi lần kích hoạt ⇒ 20 vàng mỗi lần kích hoạt

Giáp Bạch Ngọc

MÁU300 ⇒ 250

Pháo Đài Sơn Thạch

MÁU300 ⇒ 250

SỨC MẠNH PHÉP THUẬT25 ⇒ 20

Mảnh Chân Băng

MÁU100 ⇒ 75

SỨC MẠNH PHÉP THUẬT50 ⇒ 40

Lưỡi Hái Sương Đen

MÁU100 ⇒ 75

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH25 ⇒ 20

Giày Thép Gai

 

Được rồi, ngày xửa ngày xưa, Giày Ninja cho tỉ lệ né tránh, cho phép người chơi né tránh hoàn toàn những đòn đánh, vì thế nó mới có tên là... Giày Ninja. Nhưng nó đã bị bỏ từ hồi... ừm... 2012. Vì vậy, rốt cuộc chúng tôi cũng đã có cơ hội để thay tên đổi họ và làm mới trang bị này để giúp nó không còn vô lý nữa.

ĐỔI TÊN Giày Ninja ⇒ Giày Thép Gai

CÒN TIẾP >>

Nguồn : lienminh.garena.vn

Mua thẻ garena  >> Mua ngay
Đổi thẻ cào lấy thẻ garena  >> Đổi ngay